2022-09-05

Ulduz müharibələrdə müxtəlif rənglər nə deməkdir?

Fərqli rənglər, Lukasanın və başqalarının dünya tikintisi prosesi zamanı qurulunan bir hissəsidir. Starq müharibələr. Hər bir rəngi rəngizdən istifadəçi üçün xüsusi mə’nası var.